Upravit stránku

Během  léčebného pobytu dochází děti denně na výuky do školy umístěné v areálu léčebny. Škola disponuje třemi učebnami, ve kterých vyučujeme žáky 1. – 9. třídy, včetně žáků zvláštních či speciálních škol. Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, proto ve výuce postupujeme s ohledem na probíranou látku kmenové školy. 

Studentům středních škol, kterým není možné odbornou výuku zajistit, je umožněna příprava na studium ve studijním čase a v čase mezi procedurami.