Upravit stránku

Pro lékaře

Přehled důležitých informací a dokumentů potřebných k vypsání návrhu na lázeňskou péči do Dětských lázní v Lázních Bělohradě.

Po vyšetření lékařem je každému dítěti na celou dobu pobytu vypracován léčebný plán, jehož cílem je dosažení co největšího efektu komplexní lázeňské léčby včetně odstranění bolestivých příznaků a stabilizace vady pohybového aparátu. Nedílnou součástí fyzioterapie je i aktivizace dítěte k vlastní účasti na léčbě. Důraz klademe na dokonalé zacvičení dítěte ve cvicích, které by mělo provádět doma po návratu z léčebny. O zdravotním stavu dítěte jsou rodiče podrobně informováni zejména při propuštění dítěte. Vítáme i kontakt s dětskými lékaři a odbornými lékaři našich pacientů k zajištění kontinuální, vzájemně se doplňující a jednotně vedené léčebné rehabilitace. Délka léčebného pobytu je 4 týdny s možností prodloužení v indikovaných případech po schválení revizním lékařem.

Indikace

 • Ortopedické a neurologické indikace

  Základem léčby je individuální fyzioterapie s použitím speciálních metod - měkké a mobilizační techniky, senzomotorická stimulace, metoda dle Schrottové, facilitační metody, dechová cvičení, jóga, aktivace hlubokého stabilizačního systému, mobilizace žeber, periferních kloubů, páteře atd.  Součástí individuální tělesné výchovy je vstupní a výstupní kineziologické vyšetření. 

  Během pobytu probíhá skupinová terapie, plavání a cvičení v bazénu. Doplňkovou proceduru představují masáže.

  Z fyzikální terapie poskytujeme především koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin, střídavé koupele nožní, koupele hydromasážní, podvodní masáže, slatinné obklady, slatinné zábaly, galvu, magnetoterapii, laser, biolampu atd.

  V období od dubna  do října (podle počasí) je v indikovaných případech využívána hipoterapie.

  Nejčastější neurologické diagnózy:

  • dětská mozková obrna
  • nervosvalové onemocnění (m. Duchenne, Becker, SMA, FSHD, HMSN, onemocnění Charcot-Marie-Tooth)
  • obrna lícního nervu
  • poranění nervů po operaci či úrazu
  • stavy po zánětech a operacích mozku a míchy – ADEM
  • stavy po operacích nádoru, po úrazu a po CMP

  Neurologické indikace – XXVI :

  XXVI/1  Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
  XXVI/2  Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
  XXVI/3 Dětská mozková obrna.
  Mozečkové syndromy.
  Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
   XXVI/4  

  Jiné hybné poruchy centrálního původu:
  – hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
  – autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární ovlivnitelné rehabilitační péčí,                
  – hybné poruchy po cévních příhodách mozkových,
  – hybné poruchy po úrazech mozku,
  – hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.

   XXVI/5  Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

   Nejčastější diagnózy pohybového ústrojí:

   • Juvenilní revmatická artritida

   • Skoliosa

   • Stavy po operacích páteře (skoliosa, spondylolýza, kořenový syndrom)

   • Vrozené a získané ortopedické vady  (vrozená luxace kyčelního kloubu, pes equinovarus)

   • Stavy po operacích vrozených nebo získaných ortopedických vad (PEQ, plochonoží)

   • Stavy po ortopedických operacích a úrazech

   • Morbus Perthes, Morbus Scheuermann

   • Kyfoskoliosa

   • Vertebrogenní algický syndrom

   • Osteogenesis imperfekta

   Nemoci pohybového ústrojí – XXVII:

   XXVII/1 Juvenilní chronická artritis.
   Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
   XXVII/2Vrozené či získané ortopedické vady.
   XXVII/3Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
   XXVII/4Skoliózy vyžadující korzet od lb podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
   XXVII/5Osteochondrózy ve stádiu reparačním.
   Morbus Perthes ve stádiu reparačním.
   Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
   XXVII/6Morbus Scheuermann.
   XXVII/7Vertebrogenní algický syndrom.
   Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení
  • Gynekologické indikace

   Poskytujeme širokou nabídku procedur, především aplikace přírodního léčivého zdroje, slatiny. Slatinné zábaly aplikujeme na podbřišek a bederní krajinu.

   Z dalších procedur poskytujeme: individuální fyzioterapii, skupinovou terapii, při které mimo jiné používáme cvičení dle Mojžíšové, jógu, aktivaci hlubokého stabilizačního systému včetně pánevního dna atd., cvičení a plavání v bazénu, masáže.

   Z fyzikální terapie a hydroterapie poskytujeme zejména uhličité koupele ve formě suchých uhličitých koupelí a celkových vodních uhličitých koupelí, koupele přísadové, vířivé koupele dolních nebo horních končetin, střídavé koupele nožní, laser, biolampu.

   V indikovaných případech zajistíme odborné gynekologické vyšetření erudovaným dětským gynekologem MUDr. Antonínem Gregorem.

   Nejčastější gynekologické diagnózy:

   • Stavy po opakovaných gynekologických zánětech

   • Stavy po operacích v malé pánvi (apendektomie, po operacích vnitřních rodidel – cyst, vaječníků, torze adnex)

   XXXI – Nemoci gynekologické:

   XXXI/1  Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.
   Pozánětlivé změny v malé pánvi.
   XXXI/2  Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea pokud není ambulatní péče efektnivní.
   Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
   XXXI/3  

   Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):
   (i) v malé pánvi
   (ii) po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve
   (iii) po appendectomii

    XXXI/4  Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.
   Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení
  • Dětská obezita

   Hlavním cílem tohoto programu je změnit životní styl dětí, zahájit redukci nadváhy a ukázat těmto dětem cestu k udržení normální váhy. Základem léčby je plán procedur s řadou každodenních pohybových aktivit, pitné kúry, vhodný jídelníček a zajímavá edukace probíhající formou her. V rámci programu pomáháme řešit vadné držení těla, chybné pohybové stereotypy, plochonoží. 

   Mezi používané léčebné postupy patří: 

   • InBody diagnostika
   • Testy fyzické zdatnosti prováděné fyzioterapeutem 
   • Konzultace s nutričním terapeutem, přednášky a hry s nutriční tématikou 
   • Skupinová cvičení v bazénu/ denně 
   • Skupinové cvičení – kondiční, wouding, míče a další /denně 
   • Kardio aktivity – fitness, Nordic Walking, kruhový trénink / denně 
   • Pitné kúry / denně, pitné kúry s procházkou k prameni 

   Léčebný program probíhá ve vícečlenném kolektivu s podobnou indikační diagnózou pod dohledem lékaře a zdravotnického personálu. V multidisciplinárním týmu koordinují své aktivity lékař, fyzioterapeut, nutriční terapeut, pohybový terapeut a dětský psycholog. 

   Jídelníček sestavuje nutriční terapeutka a konzultuje jej s vedoucím lékařem dětských lázní. 

   Pohybové, kreativní a teambuldingové aktivity pro všechny léčené děti jsou přizpůsobovány ročnímu období a aktuálním organizačním možnostem. Cílem je nabídnou dětem široké spektrum aktivit, naučit je hrám a příjemnému pohybu tak, aby podobné aktivity vyhledávaly i v domácím prostředí.  

   Součástí pobytu je školní výuka, škola disponuje dvěma učebnami a vlastním pedagogickým sborem, při výuce postupujeme s ohledem na probíranou látku kmenové školy. 

   Nejčastější přidružená onemocnění: 

   • Vadné držení těla 

   • Chybné pohybové stereotypy 

   • Plochonoží 

   XXIV/2Obezita u dětí
   Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení 

    

  • Onkologické indikace

   U dětí s onkologickou diagnózou sestavujeme individuální léčebný plán zaměřený především na rekonvalescenci a regeneraci organismu po onkologické terapii.

   Děti absolvují např. individuální fyzioterapii, skupinovou terapii, plavání a cvičení v bazénu, masáže, koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin. V období od dubna do října (podle počasí) je v indikovaných případech využívána hipoterapie.

   XXI – Nemoci onkologické:

   XXI/1  Zhoubné nádory.

   Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení
   Nástup do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.

  • Kožní indikace

   U dětí s kožními indikacemi (psoriasis vulgaris, chronické a recidivující ekzémy včetně atopického, stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech) dochází působením lázeňských procedur a dalších léčebných postupů i klimatu ke zlepšování obranyschopnosti a celkovému zlepšení zdravotního stavu.

   Mezi používané léčebné postupy u psoriasy patří:

   • vodoléčba s přísadami (oleje, bylinky, …)
   • aplikace mastí originálních i magistraliter připravených k lokálnímu použití
   • aplikace slatinných zábalů
   • fototerapie UVB 311 nm-celotělová a hřeben
   • biolampa
   • skupinové LTV

   U ekzémů je navíc velmi důležitá dietoterapie a prostředí bez alergenů. U stavů po popáleninách a rekonstrukčních operacích je nejdůležitější péče o jizvy k předcházení kontraktur masážemi klasickými i tlakovými, laserem či biolampou.

   Vzhledem k častým psychickým obtížím dětí s viditelným chronickým postižením kůže klademe velký důraz na psychologický přístup a individuální psychoterapii, které spolu se zlepšením kožních projevů vedou ke zvýšení sebevědomí a lepšímu začlenění do dětského kolektivu. Pobyt v lázních je také příležitost k osvojení si a upevnění správných návyků v péči o nemocnou kůži.

   Nejčastější kožní diagnózy:

   • Atopický ekzém

   • Psoriáza

   • Stavy po popáleninách

   XXX – Nemoci kožní:

   XXX/1  Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
   XXX/2  Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.
   Chronické prurigo.
   XXX/7  Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.
   Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Dokumenty ke stažení

  Návrh na lázeňskou péči

  Vyplňte návrh na léčbu snadno a rychle. Vytiskněte všechny díly ve shodném formátu jako jsou předtištěné formuláře.

  Návrh ke stažení

  Dotazník pro gynekologické indikace

  U dívek s gynekologickou indikací je nezbytnou součástí návrhu na lázeňskou péči vyplněný dotazník.

  Dotazník ke stažení

  Smluvní pojišťovny

  • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna
  • 209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
  • 213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

  Tento web využívá cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti