Upravit stránku
Po vyšetření lékařem je každému dítěti na celou dobu pobytu vypracován léčebný plán, jehož cílem je dosažení co největšího efektu komplexní lázeňské léčby včetně odstranění bolestivých příznaků a stabilizace vady pohybového aparátu. Nedílnou součástí fyzioterapie je i  aktivizace dítěte k vlastní účasti na léčbě. Důraz klademe na dokonalé zacvičení dítěte ve cvicích, které by mělo provádět doma po návratu z léčebny. O zdravotním stavu dítěte jsou rodiče podrobně informováni zejména při propuštění dítěte. Vítáme i kontakt s dětskými lékaři a odbornými lékaři našich pacientů k zajištění kontinuální, vzájemně se doplňující a jednotně vedené léčebné rehabilitace. Délka léčebného pobytu je 4 týdny s možností prodloužení v indikovaných případech po schválení revizním lékařem.
 

Indikační seznam

Ortopedické a neurologické indikace

Základem léčby je individuální léčebná tělesná výchova s použitím speciálních metod - měkké a mobilizační techniky, senzomotorická stimulace, metoda dle Schrotové, facilitační metody, dechová cvičení, jóga, aktivace hlubokého stabilizačního systému, mobilizace žeber, periferních kloubů, páteře atd.  Součástí individuální tělesné výchovy je vstupní a výstupní kineziologické vyšetření. 

Během pobytu probíhá LTV skupinová, plavání a cvičení v bazénu. Doplňkovou proceduru představují masáže.

Z fyzikální terapie poskytujeme především koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin, střídavé koupele nožní, koupele hydromasážní, podvodní masáže, slatinné obklady, slatinné zábaly, galvu, magnetoterapii, laser, biolampu atd.

V období od dubna  do října (podle počasí) je v indikovaných případech využívána hippoterapie.

Nejčastější neurologické diagnózy:

 • dětská mozková obrna
 • nervosvalové onemocnění (m. Duchenne, Becker, SMA, FSHD, HMSN, onemocnění Charcot-Marie-Toot)
 • obrna lícního nervu
 • poranění nervů po operaci či úrazu
 • stavy po zánětech a operacích mozku a míchy – ADEM
 • stavy po operacích nádoru, po úrazu a po CMP

Neurologické indikace – XXVI :

XXVI/1  Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
XXVI/2  Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
XXVI/3 Dětská mozková obrna.
Mozečkové syndromy.
Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
 XXVI/4  

Jiné hybné poruchy centrálního původu:
– hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
– autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární ovlivnitelné rehabilitační péčí,                
– hybné poruchy po cévních příhodách mozkových,
– hybné poruchy po úrazech mozku,
– hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.

 XXVI/5  Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Nejčastější diagnózy pohybového ústrojí:

  • Juvenilní revmatická artritida

  • Skoliosa

  • Stavy po operacích páteře (skoliosa, spondylolýza, kořenový syndrom)

  • Vrozené a získané ortopedické vady  (vrozená luxace kyčelního kloubu, pes equinovarus)

  • Stavy po operacích vrozených nebo získaných ortopedických vad (PEQ, plochonoží)

  • Stavy po ortopedických operacích a úrazech

  • Morbus Perthes, Morbus Scheuermann

  • Kyfoskoliosa

  • Vertebrogenní algický syndrom

  • Osteogenesis imperfekta

  Nemoci pohybového ústrojí – XXVII:

  XXVII/1 Juvenilní chronická artritis.
  Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
  XXVII/2Vrozené či získané ortopedické vady.
  XXVII/3Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
  XXVII/4Skoliózy vyžadující korzet od lb podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
  XXVII/5Osteochondrózy ve stádiu reparačním.
  Morbus Perthes ve stádiu reparačním.
  Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
  XXVII/6Morbus Scheuermann.
  XXVII/7Vertebrogenní algický syndrom.
  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Gynekologické indikace

  Poskytujeme širokou nabídku procedur, především aplikace přírodního léčivého zdroje, slatiny. Slatinné zábaly aplikujeme na podbřišek a bederní krajinu.

  Z dalších procedur poskytujeme: léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, při které mimo jiné používáme cvičení dle Mojžíšové, jógu, aktivaci hlubokého stabilizačního systému včetně pánevního dna atd., cvičení a plavání v bazénu, masáže.

  Z fyzikální terapie a hydroterapie poskytujeme zejména uhličité koupele ve formě suchých uhličitých koupelí a celkových vodních uhličitých koupelí, koupele přísadové, vířivé koupele dolních nebo horních končetin, střídavé koupele nožní, laser, biolampu.

  Během pobytu zajišťujeme odborné  gynekologické  vyšetření erudovaným dětským gynekologem MUDr. Antonínem Gregorem.

  Nejčastější gynekologické diagnózy:

  • Stavy po opakovaných gynekologických zánětech

  • Stavy po operacích v malé pánvi (appendotomie, po operacích vnitřních rodidel – cyst, vaječníků, torze adnex)

  XXXI – Nemoci gynekologické:

  XXXI/1  Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.
  Pozánětlivé změny v malé pánvi.
  XXXI/2  Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea pokud není ambulatní péče efektnivní.
  Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
  XXXI/3  

  Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):
  (i) v malé pánvi
  (ii) po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve
  (iii) po appendectomii

   XXXI/4  Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.
  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Onkologické indikace

  U dětí s onkologickou diagnózou sestavujeme individuální léčebný plán zaměřený především na rekovalescenci a regeneraci organismu po onkologické terapii.

  Děti absolvují např. léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, plavání a cvičení v bazénu, masáže, koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin. V období od dubna do října (podle počasí) je v indikovaných případech využívána hippoterapie.

  XXI – Nemoci onkologické:

  XXI/1  Zhoubné nádory.

  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení
  Nástup do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.

  Kožní indikace

  U dětí s kožními indikacemi (psoriasis vulgaris, chronické a recidivující ekzémy včetně atopického, stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech) dochází působením lázeňských procedur a dalších léčebných postupů i klimatu ke zlepšování obranyschopnosti a celkovému zlepšení zdravotního stavu.

  Mezi používané léčebné postupy u psoriasy patří:

  • vodoléčba s přísadami (oleje, bylinky, …)
  • aplikace mastí originálních i magistraliter připravených k lokálnímu použití
  • aplikace slatinných zábalů
  • fototerapie UVB 311 nm-celotělová a hřeben
  • biolampa
  • skupinové LTV

  U ekzémů je navíc velmi důležitá dietoterapie a prostředí bez alergenů. U stavů po popáleninách a rekonstrukčních operacích je nejdůležitější péče o jizvy k předcházení kontraktur masážemi klasickými i tlakovými, laserem či biolampou.

  Vzhledem k častým psychickým obtížím dětí s viditelným chronickým postižením kůže klademe velký důraz na psychologický přístup a individuální psychoterapii, které spolu se zlepšením kožních projevů vedou ke zvýšení sebevědomí a lepšímu začlenění do dětského kolektivu. Pobyt v lázních je také příležitost k osvojení si a upevnění správných návyků v péči o nemocnou kůži.

  Nejčastější kožní diagnózy:

  • Atopický ekzém

  • Psoriáza

  • Stavy po popáleninách

  XXX – Nemoci kožní:

  XXX/1  Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
  XXX/2  Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.
  Chronické prurigo.
  XXX/7  Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.
  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Tento web využívá cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti