Upravit stránku

Preventivní opatření

Vážení klienti,

protože nám záleží na bezpečnosti a nerušeném pobytu klientů v Lázních Bělohradě, přijímáme do lázní pouze klienty za předpokladu, že splňují jednu z podmínek:

 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v období 180 dnů před příjezdem do lázní. Tato skutečnost musí být doložena jedním z uvedených způsobů nejpozději v den nástupu (zpráva z odběrového místa o pozitivitě testu nebo potvrzení praktického lékaře o laboratorní pozitivitě COVID-19). V době příjezdu do lázní musí být ukončena izolace (14 dní od testu) a klient nesmí vykazovat známky akutního respiračního onemocnění.
 • mají potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší 7 dní).
 • mají potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (ne starší 72 hodin).
 • jsou očkováni:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Jednu z podmínek musí splňovat nejen všechny děti přijímané do Dětských lázní, ale také jejich doprovod a návštěvy. Doklad o splnění jedné z výše uvedených podmínek bude vyžadován při nástupu na pobyt v tištěné podobě.

Testovací centrum

Do 30. 6. 2021 je v provozu testovací centrum v hotelu Janeček. Od 1. 7. 2021 bude testovací centrum uzavřené. Antigenní testy provádíme v pracovní dny od 7:00 do 11:30 za poplatek 350 Kč. Výsledek testu je známý do 15 minut. 

Ochrana dýchacích cest

Nadále platí povinnost mít ve vnitřních společných prostorách lázní zakrytá ústa a nos. Žádáme Vás proto, abyste přijeli vybaveni rouškami na celou dobu pobytu v lázních. Roušky je také možné zakoupit v prodejně lázní, která se nachází v přízemí hotelu Grand.

Podmínky návštěv

Návštěva je možná po předchozí telefonické dohodě s vedoucím lékařem (tel. 493 767 383). Návštěva se hlásí v budově Dětských lázní a nesmí vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. Návštěvy probíhají mimo budovu Dětských lázní.

Návštěvní hodiny:

 • pondělí–pátek: od 16:00
 • sobota: od 12:00
 • neděle: od 9:00

Návštěvník předloží zdravotní sestře jedno z níže uvedených potvrzení ve vytištěné nebo elektronické formě:

 • lékařské potvrzení o laboratorní pozitivitě COVID-19 v předchozích 180 dnech,
 • negativní RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2  v předchozích 7 dnech,
 • negativní POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v předchozích 72 hodinách,
 • u očkovaných: 
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

Děkujeme Vám za respektování požadavku a přejeme příjemný pobyt v našich lázních.