Upravit stránku
Po vyšetření lékařem je každému dítěti na celou dobu pobytu vypracován léčebný plán, jehož cílem je dosažení co největšího efektu komplexní lázeňské léčby včetně odstranění bolestivých příznaků a stabilizace vady pohybového aparátu. Nedílnou součástí fyzioterapie je i aktivizace dítěte k vlastní účasti na léčbě. Důraz klademe na dokonalé zacvičení dítěte ve cvicích, které by mělo provádět doma po návratu z léčebny. O zdravotním stavu dítěte jsou rodiče podrobně informováni zejména při propuštění dítěte. Vítáme i kontakt s dětskými lékaři a odbornými lékaři našich pacientů k zajištění kontinuální, vzájemně se doplňující a jednotně vedené léčebné rehabilitace. Délka léčebného pobytu je 4 týdny s možností prodloužení v indikovaných případech po schválení revizním lékařem.
 

Indikační seznam

Ortopedické a neurologické indikace

Základem léčby je individuální léčebná tělesná výchova s použitím speciálních metod - měkké a mobilizační techniky, senzomotorická stimulace, metoda dle Schrottové, facilitační metody, dechová cvičení, jóga, aktivace hlubokého stabilizačního systému, mobilizace žeber, periferních kloubů, páteře atd.  Součástí individuální tělesné výchovy je vstupní a výstupní kineziologické vyšetření. 

Během pobytu probíhá LTV skupinová, plavání a cvičení v bazénu. Doplňkovou proceduru představují masáže.

Z fyzikální terapie poskytujeme především koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin, střídavé koupele nožní, koupele hydromasážní, podvodní masáže, slatinné obklady, slatinné zábaly, galvu, magnetoterapii, laser, biolampu atd.

V období od dubna  do října (podle počasí) je v indikovaných případech využívána hippoterapie.

Nejčastější neurologické diagnózy:

 • dětská mozková obrna
 • nervosvalové onemocnění (m. Duchenne, Becker, SMA, FSHD, HMSN, onemocnění Charcot-Marie-Tooth)
 • obrna lícního nervu
 • poranění nervů po operaci či úrazu
 • stavy po zánětech a operacích mozku a míchy – ADEM
 • stavy po operacích nádoru, po úrazu a po CMP

Neurologické indikace – XXVI :

XXVI/1  Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
XXVI/2  Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
XXVI/3 Dětská mozková obrna.
Mozečkové syndromy.
Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
 XXVI/4  

Jiné hybné poruchy centrálního původu:
– hybné poruchy po zánětech mozku a míchy,
– autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární ovlivnitelné rehabilitační péčí,                
– hybné poruchy po cévních příhodách mozkových,
– hybné poruchy po úrazech mozku,
– hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.

 XXVI/5  Kořenové syndromy vertebrogenního původu.
Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Nejčastější diagnózy pohybového ústrojí:

  • Juvenilní revmatická artritida

  • Skoliosa

  • Stavy po operacích páteře (skoliosa, spondylolýza, kořenový syndrom)

  • Vrozené a získané ortopedické vady  (vrozená luxace kyčelního kloubu, pes equinovarus)

  • Stavy po operacích vrozených nebo získaných ortopedických vad (PEQ, plochonoží)

  • Stavy po ortopedických operacích a úrazech

  • Morbus Perthes, Morbus Scheuermann

  • Kyfoskoliosa

  • Vertebrogenní algický syndrom

  • Osteogenesis imperfekta

  Nemoci pohybového ústrojí – XXVII:

  XXVII/1 Juvenilní chronická artritis.
  Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
  XXVII/2Vrozené či získané ortopedické vady.
  XXVII/3Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
  XXVII/4Skoliózy vyžadující korzet od lb podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.
  XXVII/5Osteochondrózy ve stádiu reparačním.
  Morbus Perthes ve stádiu reparačním.
  Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
  XXVII/6Morbus Scheuermann.
  XXVII/7Vertebrogenní algický syndrom.
  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Gynekologické indikace

  Poskytujeme širokou nabídku procedur, především aplikace přírodního léčivého zdroje, slatiny. Slatinné zábaly aplikujeme na podbřišek a bederní krajinu.

  Z dalších procedur poskytujeme: léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, při které mimo jiné používáme cvičení dle Mojžíšové, jógu, aktivaci hlubokého stabilizačního systému včetně pánevního dna atd., cvičení a plavání v bazénu, masáže.

  Z fyzikální terapie a hydroterapie poskytujeme zejména uhličité koupele ve formě suchých uhličitých koupelí a celkových vodních uhličitých koupelí, koupele přísadové, vířivé koupele dolních nebo horních končetin, střídavé koupele nožní, laser, biolampu.

  V indikovaných případech zajistíme odborné gynekologické vyšetření erudovaným dětským gynekologem MUDr. Antonínem Gregorem.

  Nejčastější gynekologické diagnózy:

  • Stavy po opakovaných gynekologických zánětech

  • Stavy po operacích v malé pánvi (apendektomie, po operacích vnitřních rodidel – cyst, vaječníků, torze adnex)

  XXXI – Nemoci gynekologické:

  XXXI/1  Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.
  Pozánětlivé změny v malé pánvi.
  XXXI/2  Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea pokud není ambulatní péče efektnivní.
  Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.
  XXXI/3  

  Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):
  (i) v malé pánvi
  (ii) po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve
  (iii) po appendectomii

   XXXI/4  Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.
  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení

  Onkologické indikace

  U dětí s onkologickou diagnózou sestavujeme individuální léčebný plán zaměřený především na rekonvalescenci a regeneraci organismu po onkologické terapii.

  Děti absolvují např. léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, plavání a cvičení v bazénu, masáže, koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin. V období od dubna do října (podle počasí) je v indikovaných případech využívána hippoterapie.

  XXI – Nemoci onkologické:

  XXI/1  Zhoubné nádory.

  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení
  Nástup do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.

  Kožní indikace

  U dětí s kožními indikacemi (psoriasis vulgaris, chronické a recidivující ekzémy včetně atopického, stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech) dochází působením lázeňských procedur a dalších léčebných postupů i klimatu ke zlepšování obranyschopnosti a celkovému zlepšení zdravotního stavu.

  Mezi používané léčebné postupy u psoriasy patří:

  • vodoléčba s přísadami (oleje, bylinky, …)
  • aplikace mastí originálních i magistraliter připravených k lokálnímu použití
  • aplikace slatinných zábalů
  • fototerapie UVB 311 nm-celotělová a hřeben
  • biolampa
  • skupinové LTV

  U ekzémů je navíc velmi důležitá dietoterapie a prostředí bez alergenů. U stavů po popáleninách a rekonstrukčních operacích je nejdůležitější péče o jizvy k předcházení kontraktur masážemi klasickými i tlakovými, laserem či biolampou.

  Vzhledem k častým psychickým obtížím dětí s viditelným chronickým postižením kůže klademe velký důraz na psychologický přístup a individuální psychoterapii, které spolu se zlepšením kožních projevů vedou ke zvýšení sebevědomí a lepšímu začlenění do dětského kolektivu. Pobyt v lázních je také příležitost k osvojení si a upevnění správných návyků v péči o nemocnou kůži.

  Nejčastější kožní diagnózy:

  • Atopický ekzém

  • Psoriáza

  • Stavy po popáleninách

  XXX – Nemoci kožní:

  XXX/1  Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.
  XXX/2  Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.
  Chronické prurigo.
  XXX/7  Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.
  Délka pobytu: 28 dní | možnost prodloužení